Tilaajavastuulaki velvoittaa tarkistamaan sopimuskumppanin taustat

Olethan tietoinen tilaajavastuulaista ja sen tuomista velvoitteista? Tilaajavastuulaki herättää usein asiakkaidemme keskuudessa kysymyksiä, joten päätimme tarttua aiheeseen ja selventää sen tuomia velvoitteita sekä merkitystä työmarkkinoille.

Tilaajavastuulaki velvoittaa työn tilaajaa selvittämään, että sopimusosapuoli täyttää velvoitteensa niin työnantajana kuin sopimusosapuolena. Tilaajavastuulain tavoitteena on estää harmaata taloutta sekä edistää tasavertaisia kilpailuolosuhteita ja työehtojen noudattamista. Työn tilaaja on siis velvoitettu selvittämään tiettyjen asiakirjojen avulla sopimuskumppaninsa taustat. Sopimuskumppanin on toimitettava pyydetyt asiakirjat työn tilaajalle, ja asiakirjat on säilytettävä kaksi vuotta työn päättymisen jälkeen.

Tilaajavastuulain mukaan työn tilaajan on velvoitettu selvittämään sopimuskumppaninsa taustat seuraavien asiakirjojen avulla:

  1. Onko sopijaosapuoli ennakkoperintärekisterissä, työnantajarekisterissä sekä arvonlisäverorekisterissä
  2. Kaupparekisteriote
  3. Veronmaksuasioita koskeva selvitys
  4. Todistukset työntekijöiden eläkevakuutuksen ottamisesta ja niiden suorittamisesta
  5. Selvitys kyseiseen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai työehdoista
  6. Työterveyshuollon järjestäminen
  7. Todistus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen ottamisesta

Yrittäjän kannattaa pitää mielessä, että asiakirjojen pyytäminen ja siten velvoitteiden täyttäminen on myös riskienhallintaa ja vastuullista liiketoimintaa. Mikäli velvoitteitaan ei täytä, voi työn tilaajalle langeta laiminlyöntimaksu. Suomessa lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.